• Hjem
 • Finn bedrift
 • Bli medlem
 • Galleri
 • Eide og Fræna Næringsforum har gått sammen

  Eide Næringsforum har endret navn til Hustadvika Næringsforum og gått sammen med Fræna Næringsforum.

  Daglig leder i Hustadvika Næringsforum er Ann Helen Rødal Dalheim, tlf 900 14 142.

  E-post: post@hustadvika-nf.no

  Vi beklager at denne hjemmeside delvis har vært nede i sommer. Ny hjemmeside for Hustadvika Næringsforum  er under etablering

   

  Eide Næringspris 2017

  Nærinsprisen for 2017 ble tildelt Visnes Kalk AS. Styret begrunner valget blandt annet med at:

  Bedrifta har gjennom de siste ti-åra vist evnen til å følge utviklinga i samfunnet og finne nye markeder som kan ha behov for de ressurser som de har tilgang til.

  En større utbygging de siste åra har ført til vesentlig bedre miljø for de ansatte og reduksjon av svinn i produksjonsprosessen.

  Årsmøte i Eide Næringsforum

  På årsmøtet den 10.april ble det vedtatt å gå sammen med Fræna Næringsforum AS i Hustadvika Næringsforum. Fræna vil behandle saken på sin generalforsamling den 26.april.Les mer på: http://www.rbnett.no/nyheter/2018/04/14/Felles-satsing-for-n%C3%A6ringsliv-i-Eide-og-Fr%C3%A6na-16485156.ece

  Nytt medlem

  Vi ønsker

  Advokatfirmaet Eide & Co AS

  velkommen som medlem i Eide Næringsforum

  Sjøområdeplan for Nordmøre

  Det har i flere år vært arbeidet med en felles Sjøområdeplan for Nordmøre. Planen er nå ute til andre gangs høring med høringsfrist 19.januar 2018. Plana og dokumenter finnes på www.tingvoll.kommune.no  Søk på Sjøområdeplan for å finne dokumenta.

  Industritomter i Eide

  Eide kommune klargjør nå tomtene i Indre Eide Industriområde for salg. se: http://www.eide.kommune.no/03-bolig-og-eiendom/boligtomter/

  Vi håper nye etablerere finner området inteerssant, og ønsker velkommen til Eide.

  Eidedager 2017

  Trylleshow i lysløypa fredag 18.august og underholdning i sentrum lørdag samlet mange, og på tross av regnet valgte de tøffeste å ta turen til Stortua på søndag. Takk til alle som deltok, og særlig takk til våre sponsorer som gjør det mulig å arrangere en slik helg.

  Eide Næringspris 2016 tildelt SolGuden AS

  Styret vedtok i møte 24.januar å tildele Eide Næringspris for 2016 til SolGuden AS. Bjørn Melby overrakte under årsmøtet Jan Erik Nås blomster og en fotomontasje utført av Galleri Maria. SolGuden har i tre år på rad oppnådd å bli kåret til Gasellebedrift som er en utmerkelse Dagens Næringsliv har på rasktvoksende lønnsomme norske bedrifter. Jan Erik fortalte at kundene ofte spør hvor i Oslo de holder til, og blir overrasket når de hører at bedrifta holder til i Eide. Vi ønsker SolGuden fortsatt lykke til her i lokalsamfunnet.

  Årsmøte for 2016

  På årsmøtet den 14.mars ble Bjørn Melby gjenvalgt som styreleder. Karl Johan Eide ble gjenvalgt som styremedlem for to nye år. Øvrige styremedlemmer, Inger Oddveig Kjøl, Bjarne Smørholm og Christen Brovold var ikke på valg i år.

  Før de ordinære årsmøtesaker, viste vinnerne av Innovasjonscampen (5 elever fra 9.klasse) sitt prosjekt.

  Arnt Sommerlund orienterte om GassROR og de støttemulighetene som finnes til gode prosjekter i regionen.

  Styreleder overrekte Eide Næringspris 2016 til SolGuden v/ Jan Erik Nås - se egen artikkel.

   

  Nye medlemmer i februar

  Vi ønsker Havskue AS og Stall Eriklia velkommen som nye medlemmer i Eide Næringsforum

  Sider